LU Reģionālās konferences plenārsēdi vadīja LU Reģionālā centra direktore Gunta Kraģe. Dalībniekus apsveica rektors I.Muižnieks. Plenārsēdē uzstājās Kuldīgas, Tukuma, Cēsu, Jēkabpils, Madonas, Alūksnes novadu pašvadību vadītāji un vietnieki. Pēc plenārsēdes darbs tika organizēts 3 sekcijās. 1.sekcija - Pārmaiņas mūsdienu izglītībā. 2.sekcija - Iekļaujošā izglītība reģionu vispārizglītojošās skolās. 3.sekcija - Labās prakses piemēri jaunā izglītības satura īstenošanā. Ar referātiem uzsājās A.Fomins - Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks, I.Līviņa - ALūksnes novada vidusskolas direktore, E.Kanaviņa - Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja. Paldies visiem par atsaucību un līdzdalību.

Dalīties