LU Alūksnes filiālē 2020./2021.studiju gada rudens semestrī bija 28 absolventi, no 11 novadiem. Absolventi bija pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Darba aizsardzība" un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs".

Pirmais attālinātais izlaidums Latvijas Universitātē. Apsveikumus studentiem teica rektors, dekāni, studiju programmu direktori, pasniedzēji,  filiāļu vadītāji un pašvaldību pārstāvji. Studiju programmu direktori nolasīja rīkojumus par eksmatrikulāciju.

Dalīties